Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Prezes:

Magdalena Hafezi-Chojecka

Wiceprezes:

Aneta Kowalczyk

Wiceprezes ds. finansowych:

Ilona Vollmer

Wiceprezes ds. kontaktów z zagranicą:

Piast Górny 

Członek zarządu:

Izabela Skrabińska

Sekretarz zarządu:

Beata Wielgosik

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif

Z-ca przewodniczącego: Maria Krystyniak

Asystent zarządu

Marta Musioł