Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 10.05.2018

WARTOŚĆ PODOLOGII – FIP-IFP May 2018 10/5/2018 spotkanie w Ministerstwie Zdrowia:
● Ministerstwo Zdrowia Departament Szkolnictwa Wyższego – MZ
● Międzynarodowa Federacja Podologów i Podiatrów – FIP
● Polskie Towarzystwo Podologiczne – PTP Koordynatorzy spotkania ze str. PTP: Ilona Vollmer; Piast Górny

Przedstawiciele FIP i PTP

● Mat G Garoufalis – FIP, USA
● Christian Jérôme – FIP, Francja
● Caroline Teugels – FIP, Belgia
● Magdalena Hafezi-Chojecka – PTP
● Ilona Vollmer – PTP
● Adriana Miniatorska-Węgrzyn – PTP

Od 2016 r. Europejski oddział FIP-IFP (ECP) pracuje nad wspólną podstawą edukacyjną – common training framework (CTF). PTP uczestniczy aktywnie w tych pracach od samego początku.

Zgodnie z dyrektywą 2005/36/EC Parlamentu Europejskiego oraz na podstawie zmiany w dyrektywie Rady 2013/55/EU (do wdrożenia w państwach członkowskich UE od 18 stycznia 2016), w każdym zawodzie można ustalić podstawowy zakres wiedzy oraz umiejętności praktycznych oraz kompetencji koniecznych do wykonywania danego zawodu.
Taka podstawa może zostać ustanowiona, jeżeli dany zawód czy też ścieżka edukacyjna prowadząca do otrzymania danego tytułu jest uregulowana przynajmniej w 1/3 państw członkowskich. Kwalifikacje uzyskane zgodnie z ustaloną podstawą edukacyjną zostanie automatycznie uznana w pozostałych krajach członkowskich.

Stanowisko FIP-IFP:
● możliwość uzyskania licencji,
● możliwość odebrania licencji,
● ujednolicenie standardów usług w całej Unii jako spełnienie oczekiwań społecznych.
Utrzymanie licencji zawodu podologa, jako gwarancja świadczenia bezpiecznych usług.

Podsumowanie spotkania w MZ
• Analiza rynku – poziomu wykształcenia;
• Opracowanie dokumentacji na potrzeby branży podologicznej;
• Certyfikacja dla obecnych podologów
• Edukacja podologiczna min. na poziomie licencjata.
• Edukacja podiatryczna min. na poziomie licencjata.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP – 2018 r.

termin I 12.05.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
termin II 02.07.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
Przedstawienie planów i celów PTP na lata 2018/2019.
Uchwały dotyczące statutu PTP.
Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka wspierającego (firma); do zatwierdzenia baner na strony internetowe członków PTP, karta członka PTP.
Plan struktury organizacyjnej zarządu, podział zadań i odpowiedzialności, kompetencji.
Wniosek o powołanie komitetu naukowego.
Uchwały dotyczące przyszłej osobowości prawnej stowarzyszenia.
Przyjęcie nowych oczekujących członków do PTP.
Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zebrania.
Miejsce: Łódź Michałowicza 18

Walne Zebranie członków PTP – 15.02.18 r. godz. 15:00

Walne Zebranie członków PTP w terminie 15.02.18 r.; o godz. 15:00; sala F na 26 piętrze w Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza; Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

W programie:
– podsumowanie roku 2017,
– nowa kadencja – wybory,
– plan na lata 2018 -2021.

Zadzwoń i zapisz się na Walne Zebranie 602-622-182.
Do zobaczenia. Zapraszamy!