WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP – 2018 r.

termin  22.10.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 

Przedstawienie planów i celów PTP na lata 2018/2019. Udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań. Nowa kadencja – powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarząd, komisji rewizyjnej).  Uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją. Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka wspierającego (Firma). Przyjmowanie nowych członków, rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Walne zebranie: Sala 4 przy Placu Wolności 12/201; Łódź

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP – 2018 r.

termin I 12.05.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
termin II 02.07.2018 r. godz. 15.00 – 17.00 (odwołane)
Przedstawienie planów i celów PTP na lata 2018/2019.
Uchwały dotyczące statutu PTP.
Sprawy organizacyjne: do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka indywidualnego; do zatwierdzenia wzór dyplomu PTP dla członka wspierającego (firma); do zatwierdzenia baner na strony internetowe członków PTP, karta członka PTP.
Plan struktury organizacyjnej zarządu, podział zadań i odpowiedzialności, kompetencji.
Wniosek o powołanie komitetu naukowego.
Uchwały dotyczące przyszłej osobowości prawnej stowarzyszenia.
Przyjęcie nowych oczekujących członków do PTP.
Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zebrania.
Miejsce: Łódź Michałowicza 18

Walne Zebranie członków PTP – 15.02.18 r. godz. 15:00

Walne Zebranie członków PTP w terminie 15.02.18 r.; o godz. 15:00; sala F na 26 piętrze w Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza; Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

W programie:
– podsumowanie roku 2017,
– nowa kadencja – wybory,
– plan na lata 2018 -2021.

Zadzwoń i zapisz się na Walne Zebranie 602-622-182.
Do zobaczenia. Zapraszamy!